Burgemeesterconvenant 2030

Het burgemeestersconvenant of de 'Covenant of Mayors' is een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden. De campagne richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied.
Lees meer over het engagement van gemeenten op de website van het burgemeestersconvenant.