Budgetbeheer

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget kan je een beroep doen op het budgetbeheer van het Sociaal Huis. Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houd je jouw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt jouw budget beheerd door uw maatschappelijk werker.

Procedure

  • Ga langs bij het Sociaal Huis. Daar zal een maatschappelijk werker naar je verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou.
  • Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werker een inventaris opstellen van al je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam.
  • Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker beheert deze rekening en zal er jouw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Voor wie

Je kan een vraag naar budgetbeheer stellen wanneer: 

  • Je het moeilijk vindt om je inkomsten en uitgaven te beheren.
  • Je professionele hulp wil die het tijdelijk voor jou uit handen neemt.