Brandhout te koop

De gemeente gaat over tot de verkoop van 24 loten gemengd naald- en loofhout (ca. 10 m³/lot) ~ voornamelijk loofhout), afkomstig van kappingen en snoeiwerken in eigen beheer en verzameld op de terreinen Weelde Depot.

Bezichtigen? 

De loten kunnen bezichtigd worden op zaterdag 28 mei 2022 vanaf 9.30 uur, waarna de verkoop zal doorgaan om 10.00 uur (op de terreinen Weelde Depot ~ inrijden via de geautomatiseerde poort en rechtdoor rijden tot helemaal achteraan het terrein).

Ruiming? 

Ruiming van de loten is mogelijk op zaterdag 4 juni, zaterdag 11 juni, zaterdag 18 juni en zaterdag 25 juni 2022, telkens van 8.00 tot 16.00 uur.

Werkwijze? 

De openbare verkoop geschiedt per lot bij mondeling opbod. Er is geen samenvoeging van loten mogelijk. Het opbieden gebeurt mondeling met 5,00 EUR of een veelvoud ervan. De toewijzing gebeurt door de roeper tijdens de openbare verkoop aan de hoogste bieder. Op de geboden som wordt 6% BTW aangerekend. De koopprijs zal gefactureerd worden, de ruiming kan pas aanvangen na betaling van de koopsom.

De loten zullen worden toegewezen zoals ze zichtbaar zijn, zonder waarborg van het volume.

De koper is aansprakelijk voor alle schade die bij ruiming zou toegebracht worden aan de goederen van de verkoper of van derden.

Tijdens het verzagen van het hout moet de koper steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen en zichzelf uitrusten met de nodige beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbroek en -schoenen, oor- en oogbescherming) en EHBO-kit. Het verzagen en ruimen mag niet worden uitgevoerd onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen. Bij inbreuken op bovenvermelde veiligheidsvoorschriften kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden.

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 om 13:02