Borgstelling bij opname in een woonzorgcentrum

Bij een opname in een woonzorgcentrum wordt er gevraagd wie er borg kan staan voor je verblijfskosten. Je kan zelf borg staan voor je verblijf of iemand anders kan de borgstelling tekenen, bijvoorbeeld je partner, je kind of een familielid. Als niemand borg staat voor je verblijf, kan je aan het OCMW een borgstelling vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld.

Voorwaarden

Personen die over te weinig financiële middelen beschikken om het verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kunnen een financiële tussenkomst aanvragen bij het OCMW.

Procedure

Je kan een vraag naar borgstelling stellen door telefonisch contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW op het telefoonnummer 014/46 24 00 of langs te komen tijdens de openingsuren. Je aanvraag kan ook ingediend worden door een familielid of het woonzorgcentrum. 

De maatschappelijk werker zal je sociale en financiële situatie onderzoeken. Hij/zij onderzoekt of je spaargelden en/of eigendommen hebt, en of je de laatste tien jaar afstand hebt gedaan van roerende of onroerende goederen. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk je eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt ook de onderhoudsplicht van je kinderen onderzocht.