borden "spelende kinderen"

Op vraag van inwoners worden er jaarlijks tijdens de zomervakantie (juli en augustus) borden geplaatst met het opschrift "Opgelet! Spelende kinderen!". Dit om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de mogelijke aanwezigheid van spelende kinderen zodat men zijn rijstijl kan aanpassen.

Aanvragen voor plaatsing van deze borden kunnen dit jaar niet meer gedaan worden. Vanaf 2021 kan dit weer.