borden "spelende kinderen"

Naar jaarlijkse gewoonte zullen er door de gemeente tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus 2022, op vraag van de inwoners, borden geplaatst worden met de tekst "Opgelet! Spelende kinderen!".

Dit om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de mogelijke aanwezigheid van spelende kinderen zodat men zijn rijstijl kan aanpassen.

Aanvragen voor plaatsing van deze borden kunnen t.e.m. zondag 12 juni 2022 via het e-loket doorgegeven worden aan de technische dienst.