Belasting opcentiemen onroerende voorheffing

Wat?

Lokaal bestuur Ravels heft 787,15 opcentiemen op de onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dat kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen. De Vlaamse overheid rekent een basisheffing aan. Op die basisheffing heft de gemeente opcentiemen. 

Meer informatie?

Contacteer de financiële dienst of raadpleeg het volledige belastingreglement.