Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een gemeentebelasting op omgevingsvergunningsaanvragen. Deze belasting is ook verschuldigd indien de aanvraag niet ingewilligd wordt of ingetrokken wordt. Het bedrag wordt geheven op de initiële aanvraag of het initiële dossier en wordt niet aangepast naar aanleiding van eventuele voorwaarden die worden opgelegd. De gegevens uit de omgevingsvergunningsaanvraag doen dienst als basis voor de berekening van de belasting.

Bedragen

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden zonder wegaanleg

  • 1 woongelegenheid: kosten openbaar onderzoek + 100,00 EUR dossierkost
  • 2 of meer woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen: 100,00 EUR dossierkost + 150,00 EUR per woongelegenheid/niet-residentieel gebouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met wegaanleg

  • 1 woongelegenheid: kosten openbaar onderzoek + 100,00 EUR dossierkost
  • 2 of meer woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen: 100,00 EUR dossierkost + 150,00 EUR per woongelegenheid/niet-residentieel gebouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor de bijstelling van een verkaveling
Met aantal woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen wordt het aantal woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen bedoeld in de toestand na wijziging van verkaveling (bijvoorbeeld 2 kavels herverdelen in 3 kavels = 3 woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen).

  • 1 woongelegenheid: kosten openbaar onderzoek + 100,00 EUR dossierkost
  • 2 of meer woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen: 100,00 EUR dossierkost + 150,00 EUR per woongelegenheid/niet-residentieel gebouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
Een woongelegenheid is een eenheid waarbinnen één gezin woont (een huis, appartement, ...). Een zorgwoning wordt eveneens als één woongelegenheid beschouwd.

  • 1 woongelegenheid: eventuele kosten openbaar onderzoek + 100,00 EUR dossierkost
  • 2 of meer woongelegenheden/niet-residentiële gebouwen: 100,00 EUR dossierkost + 150,00 EUR per woongelegenheid/niet-residentieel gebouw + eventuele kosten openbaar onderzoek

Het inrichten van openbare onderzoeken bij omgevingsvergunningen

  • aangetekende brieven: 8,00 EUR/stuk
  • publicaties in kranten, weekbladen, ...: de werkelijke kostprijs zoals vermeld op factuur van de uitgever.

Meer informatie?

Contacteer de dienst omgeving of raadpleeg het volledige belastingreglement.