Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een gemeentebelasting op omgevingsvergunningsaanvragen. Deze belasting is ook verschuldigd indien de aanvraag niet ingewilligd wordt of ingetrokken wordt. Het bedrag wordt geheven op de initiële aanvraag of het initiële dossier en wordt niet aangepast naar aanleiding van eventuele voorwaarden die worden opgelegd. De gegevens uit de omgevingsvergunningsaanvraag doen dienst als basis voor de berekening van de belasting.

Bedragen

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden zonder wegaanleg

  • 1 of 2 loten: kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer loten: 100,00 EUR dossierkost + 100,00 EUR per gecreëerd lot voor woningbouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met wegaanleg

  • 1 of 2 loten: kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer loten: 100,00 EUR dossierkost + 100,00 EUR per gecreëerd lot voor woningbouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor de bijstelling van een verkaveling
Met aantal loten wordt het aantal loten bedoeld in de toestand na wijziging van verkaveling (bijvoorbeeld 2 kavels herverdelen in 3 kavels = 3 loten).

  • 1 of 2 loten: kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer loten: 100,00 EUR dossierkost + 100,00 EUR per lot voor woningbouw + kosten openbaar onderzoek

Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
Een woonentiteit is een eenheid waarbinnen één gezin woont (een huis, appartement, ...). Een zorgwoning wordt eveneens als één woonentiteit beschouwd.

  • 1 of 2 woonentiteiten: eventuele kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer woonentiteiten: 100,00 EUR dossierkost + 100,00 EUR per woonentiteit + eventuele kosten openbaar onderzoek

Het inrichten van openbare onderzoeken bij omgevingsvergunningen

  • aangetekende brieven: 7,00 EUR/stuk
  • publicaties in kranten, weekbladen, ...: de werkelijke kostprijs zoals vermeld op factuur van de uitgever.

Meer informatie?

Contacteer de dienst omgeving of raadpleeg het volledige belastingreglement.