Belasting op het ophalen en verwerken van afval

Wat?

De gemeente Ravels vestigt een belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem. 

Voor aansluitpunten waar geen ondergrondse verzamelcontainer voor huisvuil ter beschikking wordt gesteld, wordt het huisvuil aangeboden in grijze container(s) die door de gemeente via IOK Afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. GFT wordt aangeboden in groene container(s) die eveneens door de gemeente via IOK Afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. Deze containers zijn eigendom van IOK Afvalbeheer. 

Bedragen

Er is een vast belastingbedrag is verschuldigd voor:

  • de gescheiden ophaling aan huis van afvalfracties, zoals huisvuil, GFT, papier en karton, grof huisvuil, glas en de verwerking en de recyclage daarvan;
  • de toegang tot het recyclagepark en voor de verwerking van verschillende niet betalende fracties ontvangen op het recyclagepark;
  • de algemene reinheid van de gemeente Ravels.

Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 4,00 EUR per maand (48,00 EUR per jaar). Voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 liter of 120 liter is een bijkomende belasting ten bedrage van 1,00 EUR per maand (12,00 EUR per jaar) verschuldigd. Voor de terbeschikkingstelling van een tweede GFT-container van 120 l is een bijkomende belasting ten bedrage van 1,00 EUR per maand verschuldigd.  Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1 100 liter (zowel beschikbaar voor restafval als voor GFT-afval) is een bijkomende belasting ten bedrage van 7,50 EUR per maand (90,00 EUR per jaar) verschuldigd.

Daarnaast wordt er op het het ophalen van afval ook een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht geheven:

  • 0,24 EUR per kilogram aangeboden huisvuil
  • 0,24 EUR per kilogram aangeboden grof huisvuil
  • 0,10 EUR per kilogram aangeboden GFT.

Daarnaast is er ook een contactbelasting per volume verschuldigd:

  • 0,90 EUR per aanbieding van huisvuil in de vulschijf van 30 liter;
  • 1,80 EUR per aanbieding van huisvuil in de vulschijf van 60 liter.

Meer informatie?

Contacteer de dienst omgeving of raadpleeg het volledige belastingreglement.