Belasting op drijfkracht

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een belasting op drijfkracht ten laste van natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of vennootschappen, indien deze voor de exploitatie van hun industriële, handels- of landbouwbedrijven of dezer bijgebouwen, motoren gebruiken, ongeacht de vloeistof of energiebron die hen voortbeweegt.

Bedrag

De aanslagvoet bedraagt 20,00 EUR per kilowatt. De eerste 700 kilowatt is voor elke belastingplichtige vrijgesteld. De belasting wordt berekend op grond van het aantal motoren en het hiermee overeenstemmend aangewend vermogen van het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar.

Aangifte

Je kan jouw aangifteformulier ook online invullen op ons e-loket. Zo besparen we samen papier en tijd!

Doe hier jouw aangifte!

Meer informatie?

Contacteer de financiële dienst of raadpleeg het volledige belastingreglement.