Belasting op de verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van Ravels.

Reclamedrukwerk is elke publicatie van minimaal drie pagina’s, die ertoe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen die erop gericht zijn een potentiële klant ertoe te bewegen gebruik te maken van diensten en/of producten van de adverteerder. Onder gelijkgestelde producten worden de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard verstaan die aanzetten tot het gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.

Onder huis-aan-huisverdeling wordt het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen verstaan, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft getoond.

Notariële aankondigingen, publicaties van gemeentelijke organen of het OCMW, publicaties van scholen, publicaties van politieke partijen en publicaties van erkende Ravelse verenigingen worden niet als reclamedrukwerk beschouwd.

Vrijstelling

Elke fysieke rechtspersoon wordt jaarlijks vrijgesteld voor het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk (met een maximum van één reclamedrukwerk per onderneming). Volledige vrijstelling wordt gegeven aan uitgaven die gelijktijdig voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minstens 48 keer per jaar verschijnen
  • minstens 20 verschillende adverteerders opnemen
  • een vast redactioneel gedeelte hebben, dat ten minste 20% van de oorspronkelijk belastbare oppervlakte bevat, en dat bestaat uit o.a. wachtdiensten, agenda's en streeknieuws, ... verzorgd door een journalistieke medewerker
  • zich ertoe verbinden in het betreffende reclamedrukwerk wekelijks en gratis de door het gemeentebestuur op te geven gemeenteberichten op te nemen, voor een maximale oppervlakte van 500cm².

Bedrag

Het verschuldigd bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 190,00 EUR per bedeling.

Aangifte

Je kan jouw aangifteformulier ook online invullen op ons e-loket. Zo besparen we samen papier en tijd!

Doe hier jouw aangifte!

Meer informatie?

Contacteer de financiële dienst of raadpleeg het volledige belastingreglement.