Belasting op de exploitatie van taxidiensten en verhuring van voertuigen met bestuurder

Opgelet! Dit is een belasting die wordt geheven op vergunningen voor de exploitatie van taxidiensten of het verhuur van voertuigen met bestuurder afgegeven voor 2020! Vanaf 2020 wordt er geen belasting geheven maar betaal je een retributie op de afgifte van een vergunning voor de uitbating van een taxidienst. Meer informatie vind je op de pagina van taxidiensten. 

Het lokaal bestuur Ravels heft een jaarlijkse gemeentebelasting op:

  • het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst
  • het afleveren van een vergunning tot het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Bedrag

Het bedrag van de belasting voor een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst wordt vastgelegd op 50,00 EUR per jaar en per voertuig vermeld in de vergunning.
Deze jaarlijkse belasting wordt verhoogd met een bijkomende belasting van 100,00 EUR voor elk taxivoertuig dat wordt geëxploiteerd vanaf een standplaats op de openbare weg.

Het bedrag van de belasting voor een vergunning tot het verhuren van voertuigen met een bestuurder wordt vastgesteld op 250,00 EUR per jaar en per voertuig vermeld in de vergunning.
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 

Meer informatie? Contacteer de dienst lokale economie of raadpleeg het volledige belastingreglement.