Belasting op begravingen, asverstrooiingen en bijzettingen in een columbarium

Wat?

Lokaal bestuur Ravels heft een indirecte gemeentebelasting op: 

  • de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen
  • de verstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen
  • de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium.

Het bestuur beoogt met deze belasting niet de eerste bevraging, verstrooiing of bijzetting in een columbarium van personen die overleden of dood aangetroffen werden op grondgebied van de gemeente of die overleden buiten het grondgebied van de gemeente maar wel ingeschreven stonden in de gemeente. 

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 250,00 EUR per begraving, asverstrooiing of bijzetting in een columbarium.

Vrijstelling

De belasting is niet van toepassing op: 

  • de begraving en de verstrooiing of bijzetting van veraste stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers
  • de herbegraving en de verstrooiing of bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen van militairen en burgers overleden in dienst van het vaderland
  • de begraving en de verstrooiing of bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen van personen die steeds op het grondgebied van de gemeente hebben gewoond, maar wegens omstandigheden als hoge leeftijd, ziekte of mindergeschiktheid tijdelijk bij hun kinderen of in een rust- en verzorgingsinstelling, op het grondgebied van een andere gemeente, verblijven.

Meer informatie?

Contacteer de dienst burger en samenleving, of raadpleeg het belastingreglement onderaan deze pagina.