Belasting afgifte administratieve stukken

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een belasting op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt of op wiens verzoek de prestaties worden geleverd.

Bedragen

 • attesten van immatriculatie: 10,00 EUR (0,80 EUR voor FOD en 9,20 EUR gemeentebelasting) per attest
 • identiteitsbewijzen, afgeleverd aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: 2,00 EUR
 • elektronische identiteitsdocumenten, afgeleverd aan Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (KidseID): 10,00 EUR (7,70 EUR voor FOD en 2,30 EUR gemeentebelasting en vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid en de kosten aangerekend door de koerier bij toepassing van één der dringende procedures
 • elektronische identiteitskaarten (eID) en elektronische vreemdelingenkaarten (eVK) type E, E+, F en F+, afgeleverd aan personen ouder dan 12 jaar: 25,00 EUR (19,10 EUR voor FOD en 5,90 EUR gemeentebelasting), en vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid en de kosten aangerekend door de koerier bij toepassing van één der dringende procedures
 • biometrische vreemdelingenkaart (eVK) en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen type A, B, C, D en H: 25,00 EUR (19,60 EUR voor FOD en 5,40 EUR gemeentebelasting) en vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid en de kosten aangerekend door de koerier bij toepassing van één der dringende procedures
 • bijlage 3bis en bijlage 32, ingevolge het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 formulier verbintenis tot tenlasteneming: 10,00 EUR, te verhogen met 7,00 EUR indien het document aangetekend moet verzonden worden
 • bijlage 3ter en 3: melding van aanwezigheid en aankomstverklaring (o.a. seizoensarbeiders): 6,00 EUR
 • rijbewijs (zowel rijbewijs in bankkaartmodel als internationaal rijbewijs): 5,00 EUR
  gemeentebelasting, vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid
 • paspoorten:
  • gewone procedure: 5,00 EUR gemeentebelasting, vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  • spoedprocedure: 12,50 EUR gemeentebelasting, vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid en de kosten aangerekend door de koerier bij toepassing van één der dringende procedures
 • reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
  • gewone procedure: 5,00 EUR gemeentebelasting, vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  • spoedprocedure: 12,50 EUR gemeentebelasting, vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid en de kosten aangerekend door de koerier bij toepassing van één der dringende procedures
 • aanvragen tot het verkrijgen van nieuwe pin- en pukcodes (voor elektronische identiteitskaarten) na verlies van de oorspronkelijke pin- en pukcodes: 5,00 EUR/aanvraag na verlies
 • aanvragen tot het verkrijgen van een token door zowel inwoners als niet-inwoners: 10,00 EUR/aanvraag
 • Kosten voor de aangetekende zending van een niet-Europees rijbewijs voor de echtheidscontrole voor de omwisseling: 8,00 EUR/aangetekende zending
 • kosten voor het inrichten van openbare onderzoeken bij aanvragen om milieuvergunningen:
  • aangetekende brieven: 8,00 EUR/stuk
  • publicaties in kranten, weekbladen, ……: de werkelijke kostprijs, zoals vermeld op de factuur
   van de uitgever.

Meer informatie?

Contacteer de dienst burger en samenleving of raadpleeg het volledige belastingreglement.