Artikel 60§7-tewerkstelling

Een artikel 60§7-tewerkstelling is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het OCMW kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. 

Procedure

Je kan een aanvraag doen bij het Sociaal Huis.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor een artikel 60§7 tewerkstelling moet je aan volgende voorwaarde voldoen:

  • gerechtigd zijn op leefloon