Agridagen

Om de 2 jaar vinden de Agridagen plaats in Weelde Depot (Weelde). Met 172 exposanten, 20.000 m² expositieruimte en ruim 15.000 bezoekers maakte van 2020 een geslaagde editie. De organisatoren willen hierop verder gaan en de Agridagen verder uitbouwen tot een totaalforum waar de bezoekers op een professionele en gezellige manier kunnen kennismaken met de nieuwste producten en diensten uit de landbouwsector. De focus van de editie 2018 ligt opnieuw op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij, met daarbij ook mechanisatie op erfniveau. In de marge van de beurs worden ernaast een varkens- en rundveeprijskamp opnieuw tal van seminaries georganiseerd. De Agridagen willen zo de bezoekers informeren over wat er leeft in de verschillende deelsectoren. 

Inwoners van de gemeente Ravels kunnen op vertoning van hun identiteitskaart toegangskaarten kopen aan een verminderd tarief. Deze kaarten zijn enkel te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, tijdens de openingsuren. Gekochte kaarten worden niet terugbetaald.

Kijk voor meer info op www.agridagen.be.