AED-toestellen

AED staat voor automatische externe defibrillator en geeft iemand met een hartstilstand betere overlevingskansen bij reanimatie.

Het AED-toestel dient een elektrische schok toe aan het hart om het hartritme te herstellen. Behalve hartmassage en mond-op-mondbeademing verhoogt het AED-toestel de slaagkansen van de reanimatie aanzienlijk. De toestellen werden op goed bereikbare en druk bezochte plaatsen opgehangen.

Je vindt AED-toestellen op verschillende plaatsen in onze gemeente. Je kan ze vinden op deze kaart:

In een noodsituatie is eenvoud en rust erg belangrijk. Daarom zijn de toestellen erg eenvoudig te bedienen. Meestal zijn er maar twee knoppen (een aan- en uitknop en eventueel een knop om de shock toe te dienen). Nadat de sensoren op het slachtoffer zijn geplakt, neemt het toestel automatisch de controle van de situatie over.
Het roept je op om de hulpdiensten te contacteren. Het detecteert en analyseert het hartritme en bepaalt zelf als er een shock nodig is. Nadien begeleidt het je via de ‘adviesstem’ met de verplichte hartmassage.

Heb jij als persoon of jouw wijk, instelling, bedrijf of vereniging een AED-toestel aangekocht? Dan kan je onder specifieke voorwaarden het onderhoudscontract en de exploitatie laten overnemen door de gemeente. Meer info vind je in het gemeenteraadsbesluit.