Er ligt een overstromingsgebied in mijn achtertuin! (Ravels)

Ben je al eens in een provinciaal overstromingsgebied gaan wandelen? Vaak liggen ze verscholen in stedelijk gebied. Je vindt er geen massatoerisme; alleen stilte en de rijkdom van de natuur!

Waar er ruimte voor water is, richt de provincie op haar grondgebied overstromingsgebieden in. Niet alleen in de omgeving van Ravels dus. Door de toename van verharde oppervlaktes in combinatie met intensieve regenval ervaren heel wat burgers wateroverlast. Ook in het licht van de klimaatverandering is het zoeken naar ruimte voor water noodzakelijk om burgers droge voeten te geven.
Sommige overstromingsgebieden zijn toegankelijk voor fietsers en wandelaars, hoewel ze vaak verborgen liggen in verstedelijkt gebied. Infoborden geven je uitleg over het nut en de werking van het overstromingsgebied. De natuur kan er welig en ongestoord zijn gang gaan. Overstromingsgebieden zijn dan ook een paradijs voor amfibieƫn, insecten en vooral watervogels zoals reigers, steltlopers, eenden en heel specifieke soorten zoals ijsvogels of oeverzwaluwen.

Check alle provinciale overstromingsgebieden hieronder via de link op google maps.

Locatie

Overstromingsgebied Mosdijk
Mosdijk , 2380 Ravels