Aanvullend verkeersreglement: snelheidsbeperking 50 km/u, Arendonksesteenweg (N118)