Aanvullend verkeersreglement: eenrichtingsverkeer en parkeerverbod, Lammervelden