Aanvullend verkeersreglement: afsluiting Lijsterweg