Aanleg fietspad Vooreel- Moleneinde: start aanleg fietspad

UPDATE 10/02/2023

De aannemer van het fietspad Moleneinde-Vooreel is deze week begonnen met het gieten van de fietsstrook langs het Moleneinde. De werken werden eind vorig jaar even stilgelegd omwille van een niet voldoende stabiele ondergrond. Maar nu die problemen van de baan zijn, komt het einde komt in zicht! 

UPDATE 22/12/2022

Op 1 augustus 2022 werd gestart met de aanleg van het fietspad langs Vooreel-Moleneinde. Met deze werken wil de gemeente het fietsen langs de Vooreel en het Moleneinde aangenamer en verkeersveiliger maken. Normaal zouden deze werken beëindigd worden eind december 2022. Echter door omstandigheden zal het fietspad pas over een 2-tal maanden in gebruik genomen kunnen worden 

Verduidelijking van de vertraging in de planning

De werken hebben een kleine achterstand opgelopen omdat de fundering onder het nog aan te leggen fietspad niet draagkrachtig genoeg is. Begin januari zal daarom de fundering ingefreesd worden met cement om dan vervolgens begin februari het fietspad te betonneren. Aansluitend zullen de bomen aangeplant worden en zal de overige afwerking gebeuren (opritten, …).

Aan de aannemer werd gevraagd om de asfaltering van het tussenliggende stuk rijbaan, die oorspronkelijk gepland was tijdens de paasvakantie, vooruit te schuiven in de planning en aaneensluitend uit te voeren.

Dit alles blijft uiteraard wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden. In periodes van vrieskou kan er immers niet gestart worden met het storten van het beton voor het fietspad. Werken met beton in de winter is geen evidentie. Zodra het minder dan 3°C is, moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Bij lagere temperaturen wordt het immers moeilijker om stortklaar beton te plaatsen en te verwerken. Bij vriestemperaturen kunnen er zelfs vorstschade en scheuren ontstaan bij jong beton en dat is iets wat we sowieso willen vermijden.

Verkeersmaatregelen

Tot het einde van de werken blijven de huidige verkeersmaatregelen van kracht.

Het gemotoriseerd verkeer blijft de omleiding via de N12 (Turnhoutseweg-Klein Ravels) en N137 (Kerkstraat-Peelsestraat) in beide richtingen volgen.

De Stadstraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer en fietsers. De Lijn zal gewoon via Vooreel-Moleneinde blijven rijden, enkel wanneer de asfalteringswerken doorgaan zal De Lijn tijdelijk opnieuw langs de Stadstraat rijden.

Openstellen Vooreel tot Hogevoortstraat en Moleneinde tot Zuid-Heikant

Omdat de werken aan het fietspad zich situeren na de Hogevoorstraat enerzijds en de Zuid-Heikant anderzijds, zal het gedeelte vanaf de kerk in Ravels-Eel tot de Hogevoortstraat én het gedeelte vanaf de Weeldestraat (N12) tot de Zuid-Heikant weer opengesteld worden voor alle verkeer. Het containerpark is dan ook weer toegankelijk via de Hogevoortstraat.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking tijdens de uitvoering van deze werken.

Gepubliceerd op dinsdag 20 dec 2022 om 16:33

Thema's