Aanleg fietspad Tilburgseweg

Studiebureau Antea Group is bezig met de opmaak van de ontwerpplannen voor de aanleg van fietspaden langs de Tilburgseweg (N12), meer bepaald vanaf het kruispunt met Trier-Zandkuilstraat tot de oude rijkswachterskazerne.

Op dinsdag 23 januari werden de ontwerpplannen een eerste keer getoond tijdens een bewonersvergadering.

Bekijk hier de presentatie