Verhoging van de retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur

De retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur zullen stijgen op 1 juli 2023.

De energiecrisis van 2022 en de loonindexaties van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de kosten voor het ter beschikking stellen van lokalen sterk zijn gestegen. Het gemeentebestuur wil deze kosten gedeeltelijk doorrekenen aan de gebruikers, maar wil daarbij de erkende verenigingen ontzien.

De gemeenteraad heeft daarom op 12 december 2022 beslist dat de retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur met ± 10 % worden verhoogd voor de erkende verenigingen en met ± 25 % voor alle andere gebruikers.

Deze verhogingen gaan pas in op 1 juli 2023 zodat de erkende verenigingen de kans hebben om hun lid- en inkomgelden aan te passen aan de verhoogde uitgaven voor hun activiteiten én aan andere gebruikers onmiddellijk de aangepaste prijs kan worden doorgegeven.

Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen:

  • Jeugdverenigingen en -instellingen zullen voor het gebruik van cultuurinfrastructuur hetzelfde tarief betalen dan andere erkende verenigingen en instellingen (met uitzondering van verenigingen en instellingen voor zieken en senioren).
  • Voor de organisatie van openbare bals zullen geen hogere tarieven meer gelden.
  • De retributies voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen, zalen en sportinfrastructuur zullen voortaan jaarlijks geïndexeerd worden.

Een volledig overzicht van de huidige retributies en de retributies die gelden vanaf 1 juli 2023 vind je hieronder.

Gepubliceerd op woensdag 21 dec 2022 om 10:00