Subsidies ontwikkelingssamenwerking

 

GROSInstellingen, verenigingen en personen uit Ravels die in aanmerking wensen te komen voor een gemeentelijke toelage ter ondersteuning van projecten en initiatiev en rond ontwikkelingssamenwerking, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in het gemeentelijk toelagereglement voor ontwikkelingssamenwerking.

Dertiende Ster vzw

Aanvraag

De aanvraag moet ten laatste op 15 september ingediend worden bij het gemeentebestuur via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.