Sociaal-pedagogische toelage

Als u als ouder of pleegouder uw gehandicapt kind thuis opvoedt en verzorgt, voorziet het OCMW een tussenkomst in de bijzondere kosten die de verzorging van een gehandicapt kind vereist. 

De toelage bedraagt 200,00 euro per jaar als uw gehandicapt kind tijdens de week in een instelling verblijft maar tijdens de weekends en de vakanties thuis wordt opgevangen. De toelage bedraagt 300,00 euro per jaar als uw gehandicapt kind permanent thuis verblijft.

 

 

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden kan u terugvinden in het reglement. (zie rechterkolom)

Aanvraag

De aanvraag van de sociaal pedagogische toelage wordt ingediend bij de sociale dienst van het OCMW.