Mantelzorgtoelage

Als zorgbehoevende oudere, zieke of gehandicapte blijft u liefst zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving wonen. Dit is vaak mogelijk door de inzet van uw partner, kinderen of andere familieleden.


Mantelzorgers investeren veel tijd en energie in de thuisverzorging van zorgbehoevenden. Als blijk van waardering en erkenning voorziet het OCMW een maandelijkse toelage. 

De toelage bedraagt: - Van 9 tot en met 11 punten: 20 euro per maand - Vanaf 12 punten: 30 euro per maand 

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden kan u terug vinden in het reglement. (zie rechterkolom)

Aanvraag

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt ingediend bij de sociale dienst van het OCMW. U vindt het aanvraagdocument rechts.