Juridische hulp en pro deo

Wie juridische vragen heeft, kan terecht bij de juridische dienst van het OCMW van Ravels. Iedere inwoner van Ravels mag er langskomen voor vrijblijvende informatie, een eerste advies, begeleiding of doorverwijzing. Elke consultatie is bovendien gratis.        

Vanaf 1 september 2018 zal de juridische dienst van het OCMW Ravels op afspraak werken. Het inplannen van een afspraak kan door telefonisch contact op te nemen met het OCMW op het nummer 014 46 24 00. De afspraakmomenten kunnen ingepland worden op dinsdagvoormiddag of de 2de en 4de dinsdagavond van de maand.  

Je kan op de dienst terecht met juridische vragen uit verschillende rechtstakken, waaronder:
- huurrecht: opstellen van contracten, huurachterstal, opzeg, …   
- personen- en familierecht: feitelijk of wettelijk samenwonen, huwelijk, echtscheiding, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld, …   
- gerechtelijk recht: beroepsprocedures, collectieve schuldenregeling, aanvraag pro deo, …
- zakenrecht: mede-eigendom, vruchtgebruik, burenruzie, …        
- strafrecht: strafmaat, verloop strafprocedure, …