Gezinszorg

  • Thuiszorg Kempen

    OCMW Ravels is aangesloten bij IVA Thuiszorg Kempen voor gezinszorg. Deze dienst gezinszorg wil u zo goed en comfortabel mogelijk ondersteunen bij de alledaagse taken in de eigen, vertrouwde omgeving. Iedereen die nood heeft aan zorg kan een beroep doen op gezinszorg. Zeker in combinatie met onze CADO (dagopvang voor zorgbehoevenden-ouderen) geeft gezinszorg de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen