Budgetbeheer

Heeft u moeite om rond te komen met uw inkomen of heeft u schulden?
Misschien heeft u schulden en wordt u geconfronteerd met advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, het vredegerecht, de politierechtbank... Misschien heeft u geen schulden, maar ondervindt u moeilijkheden om de vaste kosten te betalen en moet u telkens opnieuw de eindjes aan elkaar knopen.

Het OCMW kan u helpen.

Het OCMW kan u bijstaan om een oplossing te zoeken voor uw financiële problemen. Het OCMW Ravels werd erkend als instelling voor schuldbemiddeling door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De hulpverlening die het OCMW kan bieden, kan verschillende vormen aannemen, namelijk budgetbeheer of schuldbemiddeling. Indien de schuldenlast te groot is, wordt de mogelijkheid van collectieve schuldenregeling via een bemiddelaar (vaak een advocaat) samen met u overwogen.

Alle hulp die geboden wordt, is gebaseerd op volledige medewerking en op een vlotte en eerlijke samenwerking.

Bijzonderheden

In eerste instantie zal het OCMW helpen een duidelijk zicht te krijgen op uw financiële toestand: welke zijn uw inkomsten, uw maandelijkse en jaarlijkse vaste kosten en, in voorkomend geval, uw schulden. Hierbij mag niets over het hoofd gezien worden.

Vervolgens wordt gepoogd een budgetplan op te stellen. In dit plan wordt samen met u naar een evenwicht gezocht tussen inkomsten, uitgaven en leefgeld.

Aan de hand van het budgetplan, wordt beoordeeld welke vorm van schuldhulpverlening het meest aangewezen is in uw specifieke situatie.

Bij budgetbeheer geeft u een schriftelijke volmacht aan het OCMW om uw geld te beheren. Het OCMW duidt de maatschappelijk assistent(e) aan die het dossier zal beheren. Een individuele rekening budgetbeheer en een afnamerekening worden geactiveerd. U heeft bijgevolg niet langer het beheer over uw eigen inkomsten.

Het OCMW kan bemiddelen met de schuldeisers, betalingsuitstel vragen en afbetalingsvoorstellen formuleren. Het OCMW staat in voor de tijdige verrichting van de afgesproken betalingen. U ontvangt wekelijks een overeengekomen bedrag aan leefgeld om de dagelijkse kosten zoals voeding, kleding en verzorging te betalen. De afspraken tussen u en het OCMW worden vastgelegd in een contract.

Aanvraag

Kom langs op de zitdag van de sociale dienst op het OCMW.