Gebruik openbaar domein

Voor de organisatie van activiteiten op het openbaar domein (bvb. buurtfeesten, markten, ...) dient u een schriftelijke toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.