Ambulante activiteiten

Voor de organisatie/uitvoering van eenmalige (jaarmarkten, tweedehandsmarkten, ...) of periodieke (uitbating viskraam, kippenkraam, ...) ambulante activiteiten op openbaar of privé-domein, dient u een toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.