Nucleair risico

De kans op een nucleair ongeval is miniem, maar niet onbestaande. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat te doen in zo’n geval. Bij een ernstig ongeval op een nucleaire site kan je worden blootgesteld aan verhoogde dosissen straling, die kunnen leiden tot allerlei aandoeningen. Je kan jezelf hiertegen beschermen met eenvoudige maatregelen, zoals schuilen in een gebouw. 

Wat kan je doen bij een nucleair ongeval? 

Zodra er zich een ernstig nucleair ongeval voordoet, komen deskundigen en beleidsverantwoordelijken samen in crisiscentra om te overleggen en de acties op elkaar af te stemmen. Ze geven je aanbevelingen en nemen de nodige maatregelen voor jouw bescherming. 

Een ongeval in een nucleaire installatie kan samengaan met de uitstoot van radioactieve stoffen, waaronder radioactief jodium. 

• Je kan jezelf hiertegen beschermen door te schuilen. Ga of blijf dus binnen en luister naar de media voor verdere informatie. 
• Er kan beslist worden om over te gaan tot evacuatie. Dit gebeurt enkel indien dat veilig kan verlopen. Het zou immers gevaarlijk zijn om te evacueren wanneer men zich onder een radioactieve wolk bevindt. 
• Om je te beschermen kan de overheid ook de inname van niet-radioactief jodium aanbevelen. 

Bij je apotheek kan je gratis jodiumtabletten ahalen. 

Waarvoor dienen jodiumtabletten? 
Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Het kan via de luchtwegen of besmet voedsel in het lichaam terechtkomen. De schildklier slaat jodium op tot ze ermee verzadigd is en zorgt op die manier voor een bestraling “van binnen uit”. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op kanker en andere aandoeningen aanzienlijk toe. Door je schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, verhinder je dat deze radioactief jodium opstapelt. 
Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Neem de tabletten alleen bij een nucleair ongeval waarbij radioactief jodium vrijkomt en ná aanbeveling door de overheid. Luister daarom naar radio of TV. 

Jodiumtabletten bieden je echter geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Tegen die stoffen bescherm je je best door tijdig te schuilen. Ze bieden evenmin bescherming tegen uitwendige bestraling, zoals tijdens een medisch onderzoek met gebruik van straling. 

Wie mag jodiumtabletten innemen? 
Bij een nucleair ongeval zal de overheid meedelen wie tabletten moet innemen. 
Hoe jonger, hoe belangrijker het is je te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor diegenen die nog voor hun geboorte, in de buik van hun zwangere moeder, worden blootgesteld. Desgevallend moeten jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen en aan zwangere vrouwen (om hun ongeboren baby te beschermen). 

De bijsluiter geeft je meer informatie over de in te nemen dosis (afhankelijk van de leeftijd) en hoe je die het best inneemt. De bijsluiter geeft je ook een overzicht van gevallen waarin het gebruik van de tabletten beter vermeden wordt. Behoor je tot één van de omschreven gevallen, neem dan preventief contact op met je huisarts of specialist.

Publicatiedatum: 29/09/2017