Educatieve bezoeken

In principe is de brandweer geen amusementspark. Het is echter gebleken dat de bezoeken een positieve impact hebben op de brandveiligheid doordat kinderen en jongeren de goede raad om rookmelders te hangen thuis herhalen. Aangezien onze post bestaat uit vrijwilligers, is het steeds zoeken naar een passend moment. Toch proberen we hier steeds tijd voor te vinden.

Publicatiedatum: 13/03/2019