Brandpreventie

De brandweer is er niet alleen voor dringende interventies in noodsituaties, maar ook voor brandpreventie.

Brandpreventie is in 2 luiken onder te verdelen, enerzijds het verplichte advies dat de preventieconsulenten van de brandweer geven op vraag van de gemeenten wanneer een aanvraag tot bouwvergunning wordt gedaan. Anderzijds kan u als particulier advies vragen over de plaatsing van melders, wat te doen bij brand en hoe de kans op brand te verminderen. Hiervoor zal een brandpreventieadviseur, kortweg BPA-er, een afspraak met u maken.

014 47 09 25 – preventie@hvztaxandria.be

Publicatiedatum: 04/10/2017