Brandweer

De brandweerdienst van Ravels is een vrijwilligerspost die onderdeel uitmaakt van de hulpverleningszone Taxandria.
De hulpverleningszone Taxandria bestaat uit 12 gemeenten met samen 10 uitrukposten en een administratief kantoor.

Contact
Voor dringende hulp (brand, ongevallen, …) vorm je het noodnummer 112. Geef kalm en duidelijk de plaats en de aard van de gevraagde tussenkomst aan.

Aangezien post Ravels een vrijwilligerspost is, zult u slechts sporadisch iemand kunnen bereiken via ons lokaal nummer 014 65 97 52. In het verleden is echter gebleken dat dit een lokale back-up kan zijn als andere noodnummers overbelast zijn (vb. bij stormschade).

Voor administratieve vragen neem je best contact op met HVZ Taxandria op het nummer 014 47 09 20.