Huis-aan-huisinzameling van papier en karton

Aandachtspunt: indien uw container vol zit, mag u overeenkomstig de algemene richtlijnen bijkomend papier naast de gele container aanbieden.

Met de papier- en kartonophaling mag u het volgende meegeven:

  • papieren en kartonnen verpakkingen,
  • tijdschriften,
  • kranten,
  • kartonnen dozen,
  • postkaarten.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat het aangeboden papier goed verpakt is of stevig vastgebonden is.

Procedure

Papier en karton wordt huis aan huis ingezameld.