Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer hebt u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar niet in Brussel.

Exploitatievormen

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. 

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag u in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente (zie onderaan deze pagina).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stelt u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.

Uniforme tarieven voor standplaatstaxi's

De volgende uniforme tarieven werden door het gemeentebestuur vastgelegd: 

 • Instapprijs: 7,60 EUR (inclusief eerste 2 km)
 • Nachtinstapprijs: 9,80 EUR (inclusief eerste 2 km)
 • Prijs per kilometer: 2,30 EUR tot en met 50 km, 1,60 EUR vanaf 50 km
 • Wachtprijs: 32,00 EUR per uur. 

Bestuurderspas

Vanaf 1/07/2020 moeten alle taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben. Meer informatie vindt u op de webpagina van de bestuurderspassen. 

Voorwaarden

Voertuigen

De voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. U krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.

Uitbater

Ook aan de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Kosten

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten). Deze prijs is afhankelijk van de ecoscore van het voertuig. Het basisbedrag bedraagt:

 • tot 1 januari 2030: 250,00 EUR voor zero-emissievoertuigen
 • tot 1 januari 2025: 250,00 EUR voor voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor vortuigen met vijf zitplaatsen, een ecoscore van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en een ecoscore van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus
 • 350,00 EUR voor alle andere voertuigen. 

Aanvraag

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus via https://centaurus2020.vlaanderen.be/. U kan de vergunning ook schriftelijk of per e-mail aanvragen via het aanvraagformulier dat u rechts op deze pagina kan terugvinden. 
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes of periodes van ziekte verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Indien u een standplaatstaxi zal exploiteren vraagt u ook een machtiging voor het gebruik van standplaatsen aan via de online applicatie of via het formulier dat u rechts op deze webpagina kan downloaden. 

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.