Exploitatievergunning nachtwinkels

Een exploitatievergunning voor nachtwinkels maakt het mogelijk een nachtwinkel open te houden. Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-zaak een exploitatievergunning hebben.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden voor u uw zaak wilt openen.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een nachtwinkel. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen:
    • onderzoek inzake zedelijkheid
    • onderzoek naar gerechtelijke en politionele incidenten
    • onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen van fraude
  • met de brandveiligheid in orde zijn

Kosten

De vergunning is gratis

Aanvraag

U dient uw vergunningsaanvraag te richten tot het gemeentebestuur van Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.