E-formulier aanvraag drankvergunning

Aanvraag drankvergunning

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens zaakvoerder

*Burgerlijke staat

Gegevens met betrekking tot de drankgelegenheid

*Bestemming van exploitatie
*Rechtsvorm

Bij aanvraag in te dienen documenten

  1. kopie identiteitskaart van exploitant-zaakvoerder
  2. indien vennootschap, kopie van statuten/oprichtingsakte
  3. bewijs van goed gedrag en zeden van maximaal 3 maanden oud van exploitant-zaakvoerder
  4. huurovereenkomst
  5. bewijs van melding bij het FAVV
  6. bewijs van verplichte verzekering B.A. (kopie van de polis)
  7. bewijs van verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

De hierboven genoemde documenten dienen te worden bezorgd aan de dienst communicatie/onthaal, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Telefoonnummer: 014 65 67 04, fax: 014 65 94 68, e-mail: info@ravels.be

Kopie identiteitskaart en bewijs van goed gedrag en zeden van maximaal 3 maanden oud van de aangestelde werknemers kunnen te allen tijde worden opgevraagd.

Beveiligingscamera's dienen te worden geregistreerd bij de Privacycommissie.