Aanwerving monitoren speelpleinwerking Wirrel Warrel

AANWERVING MONITOREN SPEELPLEINWERKING 2020

Ben jij iemand die stiekem nog graag in de zandbak speelt, verstoppertje speelt, zich verkleedt, of zelf het mooiste kunstwerk ter wereld boetseert?
Speelplein Ravels is de ideale plaats om jezelf nog eens goed en ongegeneerd uit te leven, samen met de kinderen!


Paasvakantie:

 • van 6 tot 10 april 2020
 • van 14 tot 17 april 2020 (13 april sluiting gemeentediensten)

Zomervakantie:

 • van 1 tot 3 juli 2020
 • van 6 tot 10 juli 2020
 • van 13 tot 17 juli 2020
 • van 22 tot 24 juli 2020 (20 en 21 juli sluiting gemeentediensten)
 • van 27 tot 31 juli 2020
 • van 3 tot 7 augustus 2020
 • van 10 tot 14 augustus 2020
 • van 17 tot 21 augustus 2020
 • van 24 tot 28 augustus 2020
 • 31 augustus 2020.

Kunnen aangesteld worden als hoofdmonitor of monitor:

 • de houders van het attest “Animator”, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en ten minste 16 jaar oud zijn bij aanvang van de eerste werkdag als speelpleinmonitor
 • alle begeleiders zonder attest “Animator” die ten minste 18 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar nuttige ervaring als animator in het jeugdwerk kunnen aantonen
 • de houders van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift werd uitgereikt na studies die tenminste 60 uren pedagogische en/of psychologische vorming omvatten, evenals studenten van een opleiding die tot een dergelijk diploma of getuigschrift leidt, die tenminste 1 jaar met vrucht voltooid hebben

Kandidaten hoofdmonitor moeten beschikken over een wagen en rijbewijs B.

Kunnen aangesteld worden als hulpmonitor:

 • Jongeren die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt bij aanvang van de eerste werkdag als speelpleinmonitor

Het volledig ingevuld sollicitatieformulier, kan bij voorkeur worden ingediend via sollicitaties@ravels.be of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, uiterlijk op 16 februari 2020.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2020