Deskundige personeelsdienst (B1-B3): vervangingscontract

Deskundige personeelsdienst (B1-B3): vervangingscontract
Je bent een aanspreekpunt voor alle personeelsgerelateerde vragen van de medewerkers en mandatarissen van gemeente en OCMW Ravels. Je staat in voor de correcte administratieve opvolging en uitvoering van de personeels- en loonadministratie. Je ondersteunt het diensthoofd personeel m.b.t. digitalisering van de dienstverlening en de implementatie van nieuwe projecten.
 
Wat bieden wij jou?
• een voltijds vervangingscontract van een 15-tal weken (vermoedelijke startdatum 19/08/2019);
• en een bruto startsalaris van 2 511,98 euro per maand;
• aangevuld met maaltijdcheques, 2de pensioenpijler en een fietsvergoeding of een abonnement
   voor het openbaar vervoer

Algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden:
- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men
  solliciteert
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
- voldoen aan de vereisten over de taalkennis
- slagen voor de selectieprocedure

Specifieke aanwervingsvoorwaarde:
Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau B (ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs).

Procedure?
Mondelinge proef die zal plaatsvinden op vrijdag 2 augustus 2019.

Interesse?
Stuur uiterlijk op zondag 28 juli 2019 je kandidatuur (met motivatiebrief, cv en kopie diploma) bij voorkeur naar sollicitaties@ravels.be of naar Gemeente Ravels, t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. De uitgebreide functiebeschrijving kan je terugvinden op www.ravels.be onder de knop “vacatures” > “gemeentebestuur”. Voor meer info over de functie-inhoud kan je terecht bij de personeelsdienst op het nummer 014 65 48 37.

Publicatiedatum: 26/06/2019