Monitoren speelpleinwerking 2018

AANWERVING MONITOREN SPEELPLEINWERKING 2018

De gemeente gaat over tot de aanwerving van monitoren voor de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de paasvakantie en de zomervakantie:

 
Paasvakantie:

 • van 3 tot 6 april 2018
 • van 9 tot 13 april 2018

Zomervakantie:

 • van 2 tot 6 juli 2018
 • van 9 tot 10 en van 12 tot 13 juli 2018
 • van 16 tot 20 juli 2018
 • van 23 tot 27 juli 2018
 • van 30 juli tot 3 augustus 2018
 • van 6 tot 10 augustus 2018
 • van 13 tot 14 en van 16 tot 17 augustus 2018
 • van 20 tot 24 augustus 2018
 • van 27 tot 31 augustus 2018.

Kunnen aangesteld worden als hoofdmonitor of monitor:

 • de houders van het attest “Animator”, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd
 • diegenen die een kadervormingssessie van ten minste 60 uren ter verwerving van voornoemd attest hebben gevolgd en tenminste 16 jaar oud zijn op 1 januari van het werkingsjaar
 • alle begeleiders die ten minste 18 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar nuttige ervaring als animator in het jeugdwerk kunnen aantonen
 • de houders van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift werd uitgereikt na studies die tenminste 60 uren pedagogische en/of psychologische vorming omvatten, evenals studenten van een opleiding die tot een dergelijk diploma of getuigschrift leidt, die tenminste 1 jaar met vrucht voltooid hebben

Kandidaten hoofdmonitor moeten beschikken over een wagen en rijbewijs B.

Kunnen aangesteld worden als hulpmonitor:

 • jongeren die op 1 januari van het werkingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Het volledig ingevulde sollicitatieformulier (zie rechterkolom) kan bij voorkeur worden ingediend via sollicitaties@ravels.be of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, uiterlijk op 18 februari 2018.