Taxivergunningen en VVB-vergunningen

De gemeente onderzoekt aanvragen voor taxivergunningen en vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en levert deze vergunningen af. Verder controleert zij ook of de voorwaarden van afgeleverde vergunningen worden nageleefd. Meer informatie kan u terugvinden in het reglement rechts onderaan deze pagina.

Wie een vergunning voor een taxidienst of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil aanvragen of wijzigen, dient een volledig ingevuld aanvraagformulier aangetekend te verzenden naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Het aanvraagformulier moet ook rechtsgeldig ondertekend worden (zie statuten firma / zaak). 

Het aanvraagformulier mag ook binnengebracht worden bij de dienst secretariaat tijdens openingsuren of volledig ingevuld en ondertekend bezorgd worden per e-mail aan secretariaat@ravels.be.