Taxivergunningen en VVB-vergunningen

De gemeente onderzoekt aanvragen voor taxivergunningen en vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en levert deze vergunningen af. Verder controleert zij ook of de voorwaarden van afgeleverde vergunningen worden nageleefd. Meer informatie kan u terugvinden in het reglement rechts onderaan deze pagina.

Wie een vergunning voor een taxidienst of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil aanvragen of wijzigen, dient een volledig ingevuld aanvraagformulier aangetekend te verzenden naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Het aanvraagformulier moet ook rechtsgeldig ondertekend worden (zie statuten firma / zaak). 

Het aanvraagformulier mag ook binnengebracht worden bij de dienst secretariaat tijdens openingsuren of volledig ingevuld en ondertekend bezorgd worden per e-mail aan secretariaat@ravels.be.

Wat is het verschil tussen een taxi en het verhuur van een voertuig met bestuurder?

Taxi

Een taxi moet uitgerust zijn  volgens de wettelijke bepalingen met een taxameter, printer en randapparatuur. Bovenop de taxi moet een taxilicht geïnstalleerd zijn dat aangeeft of de taxi beschikbaar is of niet.

In Ravels wordt een uniform tarief gehanteerd. Alle taxivoertuigen rijden aan eenzelfde prijs in Ravels.

Verhuur van voertuig met bestuurder (VVB)

Een VVB mag niet uitgerust zijn zoals een taxi. Het voertuig wordt met een bestuurder verhuurd aan een klant. De klant moet op voorhand een contract afsluiten voor een prestatie van minstens drie uur per dag. Dit kan ook in aparte delen worden opgenomen. Het contract moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.

Combinatie taxi-VVB

Een combinatie taxi - VVB is mogelijk. Belangrijk hierbij is dat het taxilicht tijdens de contracturen van het VVB-contract niet op de wagen staat. Op het moment dat het VVB-contract afloopt, dient het taxilicht terug op de wagen geplaatst te worden. Het voertuig mag enkel een taxistandplaats innemen als taxi en niet als VVB.

Uniforme tarieven voor taximaatschappijen

De volgende uniforme tarieven werden door het gemeentebestuur vastgelegd: 

  • Instapprijs: 7,60 EUR (inclusief eerste 2 km)
  • Nachtinstapprijs: 9,80 EUR (inclusief eerste 2 km)
  • Prijs per kilometer: 2,30 EUR tot en met 50 km, 1,60 EUR vanaf 50 km
  • Wachtprijs: 32,00 EUR per uur.