Machtiging voor standplaats op kermis

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij de gemeente.

  Voorwaarden

  U moet de volgende documenten bezitten:

  • een machtiging kermisactiviteiten voor het uitbaten van een kermisattractie of vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel
  • een machtiging ambulante activiteiten voor het uitbaten van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel
  • een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • voor de attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiches na montage), het bewijs van periodieke controles en onderhoud
  • voor de vestigingen van kermisgastronomie: de vereiste gezondheidsdocumenten.

  Aanpak

  U vraagt uw kermisstandplaats aan bij de gemeente, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in het gemeentelijk kermisreglement.

  Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

  • standplaatsen met abonnement
  • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

  Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt u toegewezen als u 3 jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

  Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:

  • de aard van de attractie of van de vestiging
  • de technische specificaties
  • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
  • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
  • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.