Openbaar onderzoek: Kennisgeving Ontwerp & Plan-MER: Lokaal Materialenplan - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030

OVAM heeft een ontwerpplan en bijbehorend plan-MER voor het Lokaal Materialenplan - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030 opgemaakt.

Het ontwerpplan en het plan-MER worden ter inzage gelegd van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022. Ze liggen digitaal ter inzage op de website van de OVAM en op de dienst omgeving van het Lokaal Bestuur Ravels (na afspraak).

De bevolking kan tot en met 31 juli 2022 opmerkingen bezorgen:

  • bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be
  • Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan je de opmerkingen ook sturen naar:
    OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen