Een kind erkennen

Wanneer u als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan de vader/meemoeder het kind erkennen met toestemming van de moeder.

Voorwaarden

 • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen vóór de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
 • Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen. Indien de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere vrouw of man dan de moeder van het kind, wordt zijn of haar echtgeno(o)t(e) per aangetekende brief verwittigd.
 • Voor ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van deze materie, raden wij u aan zich tijdig te informeren bij de dienst Burgerlijke Stand. 

Kosten

Gratis 

Aanpak

Wie moet er langskomen?

 • De moeder en de erkenner/meemoeder. Beide ouders moeten samen aanwezig zijn.
 • Is het te erkennen kind ouder dan 12 jaar, dan moet het kind ook aanwezig zijn en is zijn/haar toestemming nodig. 

Wanneer kunt u een kind erkennen?

 • Een erkenning kan vóór, tijdens of na de geboorteaangifte gebeuren
 • Er is wettelijk gezien geen termijn van zwangerschap bepaald voor de erkenning.

Meenemen

 • Identiteitsbewijzen van beide ouders
 • Bij erkenning vóór de geboorte: zwangerschapsattest met de vermoedelijke datum van bevalling
 • Bij erkenning na de geboorte: als het kind geboren is in een andere gemeente dan Ravels, een recent afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Bij erkenning van een eerste gezamenlijk kind dienen beide ouders hun geboorteakte voor te leggen. Voor ouders die in België geboren zijn, zal de dienst burgerzaken de geboorteakte opvragen. Ouders die niet in België geboren zijn dienen zelf hun geboorteakte voor te leggen bij de erkenning (correct gelegaliseerd en vertaald, meer info: zie website diplomatie.be
 • Personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten moeten in sommige gevallen hun burgerlijke staat bewijzen door middel van een bewijs van ongehuwde staat. Voor meer informatie hierover kunt een afspraak maken bij de dienst Burgerlijke Stand.