Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Meenemen

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in Belgiƫ, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in Belgiƫ, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

  • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.