Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn drie verschillende modellen:

  • model 3: voor alle catorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B. Dit is 12 maanden geldig. 
  • model 18: enkel voor de categorie B. Dit is 18 maanden geldig. U krijgt dit nadat u 20 uur praktische rijles hebt gevolgd. Met dit voorlopig rijbewijs mag u rijden zonder begeleiders.
  • model 36: enkel voor categorie B. Dit is 36 maanden geldig. U moet geen praktische rijles gevolgd hebben. Met dit voorlopig rijbewijs moet u rijden met begeleiding.

Kosten

25,00 euro

Aanvraag

U vraag het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meenemen

  • Uw identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen
  • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 vult minimaal één begeleider en maximaal twee begeleiders zijn/haar gegevens in op het aanvraagformulier en ondertekent dit. Als de begeleider niet in Ravels woont, moet hij/zij eerst met het aanvraagformulier naar het gemeentebestuur van zijn/haar woonplaats gaan. Het gemeentebestuur gaat na of de begeleider aan de voorwaarden voldoet.
  • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 moet u ook het begeleidersattest van de begeleider(s) meebrengen. Dit attest krijgt de begeleider van de rijschool of van de instructeur die hem de vorming heeft gegeven. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend (of afgestempeld) zijn door de rijschool of de instructeur. Op de website www.vormingsmoment.be kunt u nagaan waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten voor begeleiders plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen.
  • Voor het model 18  neemt u het bekwaamheidsattest mee van de rijschool waar u de opleiding volgde.
  • De foto die op uw identiteitskaart staat, komt ook op het rijbewijs te staan.