Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Deze toelating vervangt niet de identiteitskaart, het paspoort of de kids-id. 

Kosten

Gratis 

Aanvraag

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente waar het kind is ingeschreven. U kunt het invulformulier hier downloaden en vooraf invullen of u kunt een formulier vragen bij de dienst Burgerzaken.

Meenemen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.