Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

Om het rijksregister van een persoon die overleden is aan te passen moet een overlijdensakte binnengebracht worden bij de dienst Burgerzaken. Na inhoudelijk onderzoek wordt het Rijksregister aangepast. 

De akte van overlijden opgemaakt in het buitenland, die betrekking heeft op een Belg, kan facultatief overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeente waar de overledene het laatst gewoond heeft.

Voorwaarden

Overlijdensakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie...) voldoen. Gezien de complexiteit van de materie raden wij u aan langs te komen bij de dienst Burgerzaken.

Legalisatie en apostille

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van een document te bewijzen. 

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • Procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door: het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • Procedure apostille: deze verschilt van land tot land. U informeert hierover best bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Kosten

De overschrijving gebeurt gratis

Meenemen

  • identiteits- of verblijfskaart van de overledenen
  • recent, volledig afschrift van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door Belgische beëdigd vertaler. Een lijst van beëdigde vertalers kunt u vragen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg